اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز|42053114

اصلاح خاك,تحکیم خاک,زهکش قائم,پیش بارگذاری,نشست سازه,اصلاح خاک به روش پیش بارگذاری,اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز,دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران

اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز|42053114|مشخصات فایل مورد نظر در مورد اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز

هدف از این مقاله بررسی اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات17
حجم1/91 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیpdf

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مهندسی عمران اصول طراحی پیش بارگذاری با خاکریز

چکیده:

با توسعه تمدن، رشد جمعیت و افزایش ارتباطات و معاشرت مردم فعالیت های سازه ای زیادی ایجاد شدند. سازه های ساخته شده مثل بزرگراه ها و خاکریزها روی خاك های نرم تحکیم نیافته توسعه روش های بهبود خاك را بهمراه داشت. این خاك های رسی نرم دارای ظرفیت باربری پایین و برای نشست شرایط خوبی را دارند و در برابر بارهای وارده نشست بزرگی را از خود نشان می دهند. پس قبل از احداث سازه مورد نظر روی این خاك ها و برای جلوگیری از نشست بزرگ و غیریکنواخت و در نتیجه آسیب رسیدن به ساختمان سازه موردنظر، ترمیم و اصلاح این خاك ها اجتناب ناپذیر می باشد. پیش بارگذاری بعنوان یکی از کلاسیکی ترین و رایج ترین روش اصلاح خاك در عمل ثبت شده است. در عمل دو نوع پیش بارگذاری بوسیله احداث خاکریز و بوسیله مکش، استفاده می شود.

هر کدام از این دو روش اکثرا همراه زهکش های قائم برای افزایش سرعت تحکیم در این خاك ها انجام می شوند. یکی از انواع زهکش های عمودی، زهکش های پیش ساخته می باشد، که باید دارای ظرفیت دبی مناسب (که خود این عامل به فاکتور هایی از قبیل تغییر شکل زهکش، زمان، گرفتگی زهکش و گرادیان هیدرولیکی بستگی دارد) باشند. در این مقاله به اصول طراحی پیش بارگذاری به وسیله خاکریز که شامل پارامترهای اصلی ارتفاع سربار، فاصله زهکش های قائم، مدت بارگذاری، درجه تحکیم و ضریب تحکیم به خاطر جریان افقی می شود، پرداخته شده است.

كلید واژه:

اصلاح خاك تحکیم خاک زهکش قائم پیش بارگذاری نشست سازه

فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

روش های پیش بارگذاری پیش بارگذاری بوسیله خاکریز

شکل 1- پیش بارگذاری بوسیله خاکریز با زهکش های قائم

پیش بارگذاری توسط خلاء یا ایجاد مکش

شکل 2- سیستم خلاء در روش پیش بارگذاری توسط ایجاد مکش

شکل 3 پروفیل تنش قائم:

الف)حالت اولیه درجا ،

ب) پیش بارگذاری بوسیله خاکریز،

ج) پیش بارگذاری بوسیله خلاء

اصول برقراری زهکشی مناسب در پیش بارگذاری

الف)کاربرد زهکش های عمودی در پیش بار گذاری

شکل 4-الف)نوعی زهکش پیش ساخته،ب) عملکرد زهکش،ج) شکل مندرال

خصوصیات زهکش های پیش ساخته قائم فاکتورهای موثر در طراحی پیش بار گذاری بوسیله ی خاکریز متغیرهای اصلی در طراحی منطقه پیش بینی شده به صورت زیر می باشند:

شکل 5- روش آساوکا

نتیجه گیری

منابع و ماخذ


"