خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضاییان فصل چهارم|39011775

خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضاییان فصل چهارم ,مبانی برنامه ریزی,استراتژی,نمودار گانت,نمودار شبکه ای,فن ارزیابی و بازنگری برنامه,روش مسیر بحرانی (CPM),برنامه ریزی ,فنون برنامه ریزی,تحقیق در مورد برنامه ریزی,دانلود تحقیق در مورد برنامه ریزی

خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضاییان فصل چهارم|39011775|مشخصات فایل مورد نظر در مورد خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر رضاییان فصل چهارم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از متن:
نیاز به برنامه ریزی از این مساله ناشی می شود که همه سازمانها با فعالیت در محیطی پویا، مترصد آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند. پویایی محیطی و وجود تلاطم در آن، و عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی، بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می افزاید....

سرفصل ها:
فصل چهارم : مبانی برنامه ریزی
مقدمه
اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
تعریف برنامه ریزی
هدف از برنامه ریزی
اولویت برنامه ریزی
انواع برنامه ریزی
برنامه ریزی راهبردی
برنامه ریزی عملیاتی (اجرایی)
برنامه ریزی تخصصی
رهیافتهای گوناگون به برنامه ریزی
برنامه ریزی از داخل به خارج و برنامه ریزی از خارج به داخل
برنامه ریزی از بالا به پایین و برنامه ریزی از پایین به بالا
برنامه ریزی بر مبنای هدف و نتیجه
برنامه ریزی بر مبنای هدف و نتیجه
برنامه ریزی مدیریت بر مبنای استثناء
برنامه ریزی اضطراری
برنامه ریزی اقتضایی
مراحل عمده برنامه ریزی
اثر بخشی برنامه ریزی
محاسن برنامه ریزی
محدودیتهای برنامه ریزی
دامهای مهم در مسیر برنامه ریزی موفق
سلسله مراتب برنامه ها
انواع برنامه
ماموریتها و اهداف بلندمدت
فراگرد تعیین اهداف کوتاه مدت
استراتژی
خط مشیها
فنون برنامه ریزی
نمودار گانت
نمودار شبکه ای
فن ارزیابی و بازنگری برنامه(پرت)
روش مسیر بحرانی (CPM)
کاربرد های روش مسیر بحرانی و فن ارزشیابی و بازنگری برنامه
ابعاد و جنبه های گوناگون برنامه ریزی در سازمانها