دانلود مقاله isi با موضوع پرورش خلاقیت از طریق آنلاین مشارکتی خلاق پروژه های گروهی|32052164

روانشناسی و علوم تربیتی,مقاله

دانلود مقاله isi با موضوع پرورش خلاقیت از طریق آنلاین مشارکتی خلاق پروژه های گروهی|32052164|مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود مقاله isi با موضوع پرورش خلاقیت از طریق آنلاین مشارکتی خلاق پروژه های گروهی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.در قالب pdf و در 17 صفحه،زبان: انگلیسی، شامل:

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مروری بر تحقیقات قبلی

روش تجزیه و تحلیل مقاله و داده ها

نتیجه گیری

منابع

Abstract

Introduction

Literature review

Method

Results

References

موضوع انگلیسی :Fostering creativity through online

creative collaborative

group projects

چکیده:خلاصه

هدف - مؤسسات آموزش عالی (HEI) اغلب اهمیت تشویق خلاق را نادیده می گیرند.

تفکر در دانش آموزان مروری بر رویه‌های رایج در آموزش از راه دور به طور کامل آنلاین (DE)

مؤسسه کمبود فعالیت های یادگیری را که خلاقیت را تقویت می کند، آشکار کرد. هدف این مطالعه این است که بفهمد آیا

پروژه گروهی مشارکتی خلاق یک فعالیت یادگیری عملی، موثر و قابل قبول برای پرورش است

خلاقیت در دانش‌آموزان دوره تحصیلات تکمیلی DE کاملاً آنلاین.

طراحی/روش/رویکرد – هفت گروه پنج تا شش نفری از دانشجویان فارغ التحصیل هر کدام پنج هفته فرصت داشتند

با استفاده از کلید، یک پروژه گروهی خلاقانه مشارکتی در مورد یادگیری مادام‌العمر را مفهوم‌سازی، آماده و ارائه دهید

مفاهیم آموخته شده از دوره

یافته‌ها - همه گروه‌ها پروژه‌های خلاقانه‌ای را در بازه زمانی معین ارسال کردند. تأملاتی در مورد

تجربه آنها با نتایج شناخته شده مرتبط با مهارت های خلاق ارتباط مثبت داشت. دانش آموزان برای

تجربه و درک بهتری از مفاهیم داشتند. اینها از امکان سنجی، اثربخشی و

قابل قبول بودن پروژه برای پرورش خلاقیت در یک موسسه کاملا آنلاین DE.

محدودیت ها / مفاهیم تحقیق - امکان سنجی، اثربخشی و مقبولیت ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد

زمینه ها تکرارهای آینده در همان و/یا دوره های دیگر توصیه می شود.

پیامدهای عملی - پروژه گروهی مشارکتی خلاق یک پروژه عملی، موثر و قابل قبول است

استراتژی برای پرورش خلاقیت در آموزش از راه دور آنلاین

پیامدهای اجتماعی - خلاقیت را می توان از طریق یادگیری مشارکتی آنلاین مناسب افزایش داد

فعالیت ها.

اصالت/ارزش - این مطالعه به مجموعه ادبیات استفاده از گروه خلاق خلاق اضافه می کند

پروژه های پرورش خلاقیت در HEI.

کلیدواژه ها خلاقیت، آموزش خلاق، یادگیری خلاق، آموزش از راه دور

نوع کاغذ مقاله پژوهشی