پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها (اصول مهندسي فشار قوي)|31021657

دانلود پاورپوینت با موضوع شكست الكتريكي در عايقها (اصول مهندسي فشار قوي),دانلود پاورپوینت اصول مهندسي فشار قوي,دانلود پاورپوینت ,شكست الكتريكي در عايقها,اصول مهندسي فشار قوي,مهندسي فشار قوي,شكست الكتريكي,الكتريكي در عايقها,عايقها,توزيع سرعت

پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها (اصول مهندسي فشار قوي)|31021657|مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها (اصول مهندسي فشار قوي) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود پاورپوینت با موضوع شكست الكتريكي در عايقها (اصول مهندسي فشار قوي)
دارای 56 اسلاید و با فرمت pptx و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

تعداد اسلاید :
56 اسلاید
فرمت فایل:
پاورپوینت ppt و قابل ویرایش
آماده برای :
ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

قسمتی ازمتن اسلایدها :

قانون گازها: كلاسيك
تئوري جنبشي

قانون گازها:توزيع سرعت ذرات

شكست الكتريكي در گاز

شكست الكتريكي در گاز- تعيين ميانگين فاصله آزاد
با فرض n0 تعداد ذرات برخورد كننده در x=0 و با انتگرالگيري در فاصله صفر تا x :
احتمال وجود فاصله آزادي بطول x برابر است با احتمال برخورد در فاصله x+dx. با مشتقگيري از رابطه فوق تابع چگالي احتمال فاصله آزاد x را بصورت زير تعريف ميكنيم:

روابط قبل با فرض ساكن بودن ذرات مورد برخورد حاصل شد، در صورتيكه جنبش ملكولي ناشي ازحرارت را در نظر بگيريم، مقطع برخورد با ضريب زير اصلاح خواهد شد:
براي تركيبي از مخلوط چند گاز(1و2و...) ميانگين فاصله آزاد ذرات گاز 1 با در نظر گرفتن فرض فوق خواهد شد:

انتقال انرژي در برخورد ذرات
برخورد بين ذرات گاز بر دو نوع است:
1- الاستيك كه در آن انتقال انرژي از نوع جنبشي است
2- غير الاستيك كه در آن تمام يا بخشي از انرژي جنبشي ذره متحرك بصورت پتانسيل به ذره مورد برخورد منتقل ميشود
برخوردهاي منجر به يونيزاسيون، جذب، تحريك و غيره از نوع دوم هستند

ينيزاسيون ضربه اي در گاز
گازها در حالت عادي (حرارت و فشارمعمولي) عايق كاملي هستند
هوا در حالت عادي و تحت ميدان الكتريكي ضعيف بمقدارخيلي كم (در حد 16-10تا 17-10آمپر بر سانتيمتر مربع ) هدايت ميكند
اين هدايت ناچيز ناشي از يونيزاسيون ملكولهاي هوا در اثر اشعه كيهاني و مواد راديو اكتيو موجود در زمين است.
در ميدانهاي قوي الكترونهاي آزاد از ميدان كسب انرژي كرده و در برخورد با ملكولهاي هوا انرژي پتانسيل آنها را بالا برده و باعث خروج الكترون از جاذبه هسته (آزادي الكترون) ميشوند
شرط يونيزاسيون آن است كه انرژي كسب شده از ميدان از انرژي يونيزاسيون ذره بيشتر باشد: