مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان|31012784

تحقيق مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان

مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان|31012784|مشخصات فایل مورد نظر در مورد مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقيق
16صفحه دارد در فرمت word و قابل ويرايش و اماده پرينت مي باشد

قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨ حوزه مجموعه اصولاين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.كاربرد واژه‌هادر آنچه مورد نظر اين مجموعه اصول است: آ - "دستگيری" يعنی عمل توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول ب - "فرد در بازداشت" يعنی هر كسی كه به دليلی غير از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است. پ - "فرد در زندان" يعنی هر كسی كه به دليل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است. ت - "در بازداشت" يعنی وضعيت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعريف شد. ث - "در زندان" يعنی وضعيت افراد در زندان چنانچه در بالا تعريف شد. ج - عبارت "يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر" يعنی يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگری كه بر اساس قانون موقعيت و تصدی ايشان بالاترين تضمين ممكن را در مورد صلاحيت، بی طرفی، و استقلال تامين نمايد.اصل ١شيوه رفتار با همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان بايد انسانی و با حفظ احترام به كرامت ذاتی فرد انسان باشد. اصل ٢دستگيری، بازداشت يا زندان بايد فقط بر طبق ضوابط اكيد قانون و توسط مقامات رسمی دارای صلاحيت و يا افرادی كه برای اين امر مسئوليت يافته اند، انجام شود.اصل ٣ هيچ يك از حقوق بشری افراد در هر گونه بازداشت يا زندان كه در قوانين، ميثاق‌ها، مقررات يا عرف كشور