بررسی مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران|30018417

بررسی مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران

بررسی مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران|30018417|مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 73چکیده 1مقدمه 3بیان مسأله 8فرضیه 9هدف پژوهش 10پیشینه پژوهش 10روش تحقیق 11مبحث نخست حقوق کیفری 11گفتار اول: تفاوت مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني: 13گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری 16گفتار سوم: مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 17گفتار چهارم : مسئولیت اشخاص حقوقی 23مبحث دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 24مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران: 32گفتار دوم: اعتیاد به مواد مخدر و قرص روانگردان 40طرز تشخیص معتادین بجرم 42طرز مبارزه با اعتیاد بجرم 46تاریخچه اکستازی 52اکستازی 56عوارض اکستازی 58علایم مصرف اکستازی 61گرایش جوانان به اکستازی 63.نظریه عدم انطباق حقوق کیفری 66منابع و مآخذ 70