بررسی سیستم انبارداري و تشکیلات و مزایا و معایب و اصول آن|30013095

بررسی سیستم انبارداري و تشکیلات و مزایا و معایب و اصول آن

بررسی سیستم انبارداري و تشکیلات و مزایا و معایب و اصول آن|30013095|مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی سیستم انبارداري و تشکیلات و مزایا و معایب و اصول آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.كالاها: انبار:معرفي گروهي كالاها معرفي انبارها به همراه نوع انبارنرخ گذاري استاندارد براي كالا روش قيمت گذاري در سطح انبارقابليت تعريف طول كد كالاها تعريف حساب معين وتفضيلي مرتبط با انبارفعال يا غير فعال كردن كالا قابليت فعال كردن انبار ويا مشخص كردن انبارهاي رياليمعرفي مقدار سرك برای کالا بصورت درصدي شماره سريال اسناد انبار به تفكيك انبارها يا بطور كلي• معرفي واحدهاي اندازه گيري ، معرفي بسته بندي كالا ،• به همراه قابليت معرفي چهار مشخصه خاص براي كالا با عناوين پويا وقابل تغيير• معرفي مشخصات جزء براي كالا (سريال كالا، شماره فني ، كد محل كالا ، شماره باركد ، كد قديم)• معرفي واحد شمارش فرعي وضريب تبديل و هشدار درمورد حداكثر موجودي ، حداقل موجودي ، نقطه سفارش• رسيد وحواله انبارها:• معرفي انواع رسيد ( اول دوره ، برگشت از مصرف ، برگشت از فروش) مرتبط با حسابداري• صدور رسيد تعدادي وريالي در سطح انبارها• صدور حواله ها به تفكيك نوع (مصرف داخلي ، حواله اماني، مرجوعي خريد)• تعريف نوع مصرف انبار• صدور حواله تعدادي در سطح انبارها به ريز نوع مصرف• حواله انبار به انبار

گزارشات و امکانات ویژه نرم افزارانبارداری سيماعملیات انبارگرداني:• چاپ تك• ورود اطلاعات شمارش شده• ليست مغايرت و...عمليات مالي:• صدور سند مالي انبار بطور جمعي خودكار• تعيين قيمت قطعي اسناد استاندارد• صدور سند انحراف از استاندارد• معرفي ساختار كد كالا• قابليت معرفي الگوي سند مالي براي رسيد انبار• قابليت معرفي الگوي سند مالي براي حواله انبارگزارشات:• جستجوي كليه اقلام رسيد وحواله وگزارشات مركب• گزارش عملكرد كالاها• گزارش كاردكس انبار• گزارش موجودي كالا• گزارش نوع مصرف در مراكز هزينه• گزارش خروج كالابراساس نوع مصرف• گزارش نوع مصرف با حسابهاي تفضيلي• گزارش نوع رسيد با حسابهاي تفضيلي و...

انباردار

كليه موجودي هاي مواد بايد تحت اختيار و ابواب جمعي يك انباردار مسؤل باشد.اين شخص بايد تجربه كافي در روشهاي انبارداري داشته،لياقت وكفايت اداره عمليات انبار را دارا باشد،در امانت و درستي او ترديدي نباشدو بتواند افراد تحت سرپرستي خود را به خوبي اداره كند.شرح و ظايف و مسؤوليت هاي انباردار به قرار زير است:الف) تميز و مرتب نگهداشتن انبارهاب) تحويل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمينان از مطابقت آنها با مشخصات مندرج در برگ سفارش كالا و برگ رسيد كالا يا در اعلاميه بدهكار انبار.ج) قرار دادن مواد در جاي صحيح آنها در انبار.د) مقابله مانده هاي كارتهاي انبار با موجودي هاي واقعي انبار.ه)ارسال تقاضاي خريد كالا به اداره خريد در مواقعي كه موجودي هر يك از اقلام به حد تجديد سفارش مي رسد.و) ممانعت از ورود اشخاص غير مجاز به داخل انبرها .ز) صدور مواد از انبار در مقابل حواله هاي انبار كه به امضاهاي مجاز رسيده باشد.ج) تهيه گزارش مواد ناباب و كم مصرف جهت اطلاع هيأت رئيسه.تشكيلات داخلي انبارهاتقسيم بندي داخلي انبارها : قفسه ها و محفظه‌هاي محتوي مواد انبار بايد در راهروي مشخص قرار گرفته باشند تا دسترسي به آنها به آساني ميسر باشد. در بسياري از موارد ممكن است لازم باشد راهروهاي كافي براي عبور وسايل گذاشت و برداشت مواد در داخل انبار تعبيه شود ، در اين صورت بهتر است خطوط سفيدي در كف انبار نقش شود كه محل محفظه‌ هاي مواد مختلف را مشخص نمايد.معايب احتمالي تمركز انبارها عبارتند از :

الف) افزايش هزينه حمل و نقل داخلي

ب) محل انبارها ممكن است از بسياري دواير مصرف كننده دور باشد و موجب ناراحتي و تاخير در تحويل جنس گردد .ج) خرابي وسايل حمل و نقل داخلي يا بروز ساير موانع در انبارهاي مركزي موجب ايجاد وقفه در كار دواير گردد .محسنات و معايب تمركز انبارهامزاياي انبارهاي مركزي در مقايسه با انبارهاي فرعي به شرح زير است :الف) صرفه جويي در تعداد كارمندان و تمركز متخصصين انبارداري در يك ادارهب) كاهش هزينه هاي دفتري و صرفه جويي در مدارك و نوشت افزار .ج) امكان نظارت بهتر .د) كارمندان انبارها با انواع مواد انبار آشنايي پيدا ميكنند و در صورت غيبت هر يك از كارمندان سايرين ميتوانند كار او را انجام دهند .