بررسی اهمیت مبارزه بازدارنده با مصرف مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون|30009259

اهمیت مبارزه با مصرف مواد مخدر, مصرف مواد مخدر, روان گردان , الكل, توتون

بررسی اهمیت مبارزه بازدارنده با مصرف مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون|30009259|مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی اهمیت مبارزه بازدارنده با مصرف مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف تحقيق :هدف از پژوهش كار بر روي شناخت ، بكارگيري شيوه ها و برنامه‌هايي است كه نياز بازدارنده افراد از مصرف نابجاي مواد مخدر ، روان گردان ، الكل و توتون هستند و گروه مخاطب تمام افراد جامعه كشورمان به خصوص اولياء و مربيان مي باشند .

اعتياد داستان تلخ زندگي انسان هايي است كه خود را پاي آتش پير مي‌سازند ودر جهنم تخدير مي سوزند و نداي باطني خود را گسترش به گوش انسان هاي سالم وبيدار مي رسانند و آنانرا به نجات ودستگيري خود فرا مي خوانند هر چند كه نواهاي آنان ديرتر آغاز گرديده است و اين دعوت خالصانه ايست از جوانان و افراد سالمي كه گاهي درباره اعتياد مي انديشند و هيجانات دوران بلوغ و تبليغات مسمومم ، دود اعتياد را با مشام آنان نيز مانوس مي سازد .

تلفات مواد مخدر :تنها اجتماع مانيست كه از اين مواد مخدر مي نالد بلكه اين پودرها و گرده‌هاي سفيد و لعنتي در كشورهاي مختلف جهان رخنه افكنده است و از هزار نفر و مير بيش از يك نفر قرباني آن شمار مي آيد . خطر شيوع و گسترش در حدي است كه پاره اي از كشورها براي مقابله با آن در كشورهاي خود شوراي نظامي ترتيب داده اند و رئيس جمهور وقت از كشورهاي ديگر با آفت اعتياد مانند دوران‌جنگ در افكندن آن از اختياراتتام خود استفاده كرده است .«نيكلسون» رئيس جمهور سابق آمريكا اعتراف نمود كه مواد مخدر بيش از جنگ ويتنام جوانان ما را نابود مي كند و به اعتقاد او : تلفات مواد مخدر در ارتش آمريكا بيش از مواد منفجره و بمب خمپاره دشمن بوده است .

گسترش مواد مخدر در اجتماع ما :ما با گسترش اعتياد در كشورهاي ديگر جهان كار نداريم . فقط نگاهي گذرا به اجتماع و كشور خودمان مي افكنيم كه اين مواد مخدر چگونه در حال نفوذ و توسعه مي باشد تا هم ، از اكنون بفكر جلوگيري و اتخاذ روشهاي آگاهانه و سازنده باشيم . اكنون ما با ارزش مادي اين مواد ضايعاتي و خسارات ناشي از آن كاري نداريم كه با پول آن مي توان چندين كار معظم و يا چندين مركز علمي و پژوهشي و يا چندين واحد مسكوني ايجاد نمود كه هزاران نفر از مزايا وثمرات آن بهره‌مند گردند ، بلكه آنچه مي تواند هدف ما قرار گيرد بررسي ضايعات انساني و از دست دادن سرمايه ملي و ذخيره هاي فكري و علمي است كه خسارت آن جبران ناپذير و شكننده است .

گزارش داده اند : قهرمانان سابق وزنه برداري كه بارها براي سكوي افتخار قهرماني آموزشگاههاي كشور تكيه زده بودند و برنده مدال افتخار نيز گرديده بودند وزماني با يكي از چهره هاي سرشناس كشتي در كار رقابت بود امروز غرق در اعتياد است و اكنون به اتهام سرقت براي تامين مخارج اعتياد خود در گوشه زندان منزل كرده است .* * *در برابر نفوذ و پيشرفت سريع و خطرناك اين مواد مهلك آنچه از دست ما بر مي آيد روشن ساختن جوانان و شيفته گان اين قبيل آلودگي ها است .هنگامي كه فردي با اين مواد خطرناك و نابود كننده انس و معاشرت پيدا نمود و اين سموم خطرناك و تباه كننده آثار وخيم و ريشه هاي زهر آلوده خود را به اعماق وجود او فرو برند نشاط و شادابي را از او باز پس مي گيرند . متعاقب آن چشمانش غبارآلوده ، رنگش پريده و كشدار و اعصابش سست و محزون صدايش لرزان و مضطرب و كلماتش پريده به حدي كه قدرت حرف زدن از او باستانده مي شود و با كمال ضعف و بيچارگي در برابر آتش چمباته زده و چشمان بسته خود را بر آتش باز مي كند و سر خود را ميان دو پا فرو مي برد و در عالم خود عوالم ديگر با افكار و خيالات به اسارت خود فكر مي كند كه پايانش مرگ و فنا و سقوط حتمي است پاياني كه از يك آغاز بي خيالي و فريب مايه گرفتن و آغازگر آن دوستان دشمن صفت و جلسيان بي مايه و سوداگران مرگ و جنايت و افراد سودجو و از خدا بي خبر بوده است .

تاريخچه اعتياد و انواع آن :گرچه از ديرباز مسئله اعتياد به مواد مخدر و نباتات مكيف در بين اجتماع بشري وجود داشته است و از روزگار باستان آشنايي و انس با پاره اي از تخدير كننده به صورت ابتدائي در مواد و ضروري و استعلاجي به مصرف مي رسيده است .ورود آن به ايران :سابقه كشت ترياك را در ايران برخي از نويسندگان به دويست سال قبل منسوب داشته اند ولي سابقه صرف آن به عنوان مكيف از شصت سال پيش به اين طرف رواج پيدا كرده است . و تا چند سال پيش اعتياد در مجامع انساني مخصوص ترياك ، الكل و سيگار بوده است ولي بشر تنهامطلب جو و كامجو در پي تامين هوس هاي زودگذر خود هرچند كه به قيمت جان خود تمام گردد به هر وسيله اي روي مي‌آورد و تفريحات مصنوعي و بدني و زيانبار را جايگزين تفريح و نشاط حقيقي پذيرا مي‌گردد امروز افزايش تصاعدي و اعتيادها و آلودگي ايجاب مي كند كه مسئله اعتياد از ديدگاههاي مختلف و از زاويه هاي متفاوت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .

انواع مواد مخدر : مواد مخدر داراي انواع و مشتقات متعددي است كه تعداد شناخته شده ي آن به بيش از 105 نوع رسيده است كه با ذكر اسامي چند نوع از مشهورترين آنها اكتفاء مي كنيم :هروئين : هروئين گرده اي سفيد متبلور با طعم تلخ جوهر و چكيده ترياك است كه صدها بار خطرناك تر از ترياك مي باشد . اثر آن روي مغز و نخاع شديدتر و خاصيت نئشه آوري آن خيلي قويتر از مورفين مي باشد . مورفين موجود هروئين از ترياك بدست مي آيد .در صورت دير رسيدن جيره مصرف روزانه هروئين شخص دچار اختلالات روحي و عصبي مي‌گردد كه مجبور است به صورت تصاعدي به ميزان مصرف خود بيافزايد . اين ماده سفيد لعنتي بيش از ديگر همرديفان خود در ميان مردم، جوانان شيوع پيدا كرده است . منافع سرشماري كه از فروش هروئين به طور قاچاق